Palvelun käyttöehdot

PlanBil -palvelun käyttöehdot 

PlanBil -palvelu on suomalaisen PlanBil Oy:n (Y-tunnus 3101690-2) tarjoama digitaalinen alustapalvelu ajoneuvojen vertaisvuokraukseen. PlanBil -palvelu mahdollistaa helpon ja luotettavan autonvuokrauksen toimimalla tietojen välittäjänä auton omistajan ja vuokraajan välillä sekä tarjoamalla turvallisen ja läpinäkyvän vuokrausprosessin. 

Nämä PlanBil -palvelun (jatkossa ”Palvelu”) yleiset käyttöehdot (jatkossa ”Käyttöehdot”) määrittävät PlanBil Oy:n (jatkossa ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman Palvelun sisältöä ja käyttöä sekä muodostavat Palveluntarjoajan ja Palvelua käyttävän käyttäjän (jatkossa ”Käyttäjä”) välisen sopimuksen ehdot. 

Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään oikeudelli sesti sitovaksi. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot, Käyttäjä hyväksyy myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytännöt sekä sitoutuu noudattamaan kaikkia Palvelun käyttöä koskevia ohjeita ja sääntöjä. 

TIIVISTELMÄ 

Auton omistava Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä (jatkossa ”Vuokralleantaja”) voi ilmoittaa autonsa olevan vuokrattavissa määritteleminään ajanjaksoina itse määrittelemäänsä hintaan. Palveluun ilmoitettua autoa voi vuokrata Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä (jatkossa ”Vuokraaja”). Vuokralleantajana ja Vuokraajana voivat toimia sekä yksityiset että yritykset. 

Vuokralleantaja ja Vuokraaja tekevät sopimuksen (jatkossa ”Vuokrasopimus”) ajoneuvon (jatkossa ”Vuokrauskohde”) vuokrauksesta sähköisesti Palvelussa. Palveluntarjoaja ei ole Vuokrasopimuksen osapuoli eikä vastaa miltään osin Vuokrasopimuksen täyttämisestä eikä Vuokrauskohteesta annetuista tiedoista. Palvelussa voidaan ilmoittaa vain sellaisia Vuokrauskohteita, jotka ovat tieliikennekelpoisia ja joiden varaaminen ja maksaminen tapahtuvat Palvelun kautta. Vuokraushinnan maksu tapahtuu luotettavan ja turvallisen Stripe Connect maksuvälityspalvelun kautta. Palveluun rekisteröityminen ja Palvelun käyttö eivät maksa mitään. Palveluntarjoaja veloittaa hinnastonsa mukaisen palvelumaksun toteutuneesta vuokrauksesta Vuokralleantajalle tilitettävästä vuokraushinnasta. 

KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EHDOT 

1. Sopimus ja Palveluun rekisteröityminen 

Käyttäjä voi selata Palvelua rekisteröitymättä. Käyttäjän tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi voidakseen vuokrata Vuokrauskohteen ja/tai jättää ilmoituksen Vuokrauskohteesta. Rekisteröityminen Palveluun on ilmaista. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus, kun Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. 

Rekisteröityessään Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias ja täysin oikeustoimikelpoinen sekä sitoutuu toimimaan näiden Käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti ja noudattamaan kaikkia Palvelun käyttöä koskevia ohjeita ja sääntöjä. 

Rekisteröityessään Käyttäjän tulee ilmoittaa itsestään oikeat, riittävät ja ajantasaiset henkilötiedot, kuten etunimi, sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ilmoitettu sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena Palveluun. Rekisteröintiä varten Käyttäjälle lähetetään sähköpostiin salasanalinkki, jonka kautta Käyttäjä pääsee määrittämään itselleen salasanan, jolla Palveluun kirjaudutaan. Lisäksi Käyttäjän tulee lisätä Palveluun kuvat kasvoistaan ja ajokortistaan (etu- ja takapuolelta) sekä ilmoittaa pankki- tai luottokorttinsa tiedot ennen kuin hän voi vuokrata Palveluun ilmoitetun Vuokrauskohteen tai jättää ilmoituksen Vuokrauskohteesta. Käyttäjän sitoutuu huolehtimaa siitä, että hänestä on Palvelussa aina oikeat, riittävät ja ajantasaiset henkilötiedot. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot.

Käyttäjä on yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksensa kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt Käyttäjän käyttäjätunnuksia ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi sähköpostitse Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. 

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Käyttöehtoja, Palveluntarjoaja voi mitätöidä Käyttäjän käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus voidaan sulkea myös, mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli 12 kuukauteen. Palveluntarjoaja voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palveluntarjoajan omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta. 

Käyttäjä voi rekisteröityessään Palveluun valita, haluaako hän rekisteröityä myös Vuokralleantajaksi, jolloin sovellettavaksi tulevat myös jäljempänä olevat Vuokralleantajia koskevat lisäehdot. 

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. 

2. Palvelu käyttö ja vuokrausprosessi 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja näissä Käyttöehdoissa, muissa Palvelussa olevissa ohjeissa tai säännöissä sekä lainsäädännössä, säännöksissä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy maksuehdot ja sitoutuu käyttämään ainoastaan Palvelun kautta käytössä olevia maksutapoja. 

Vuokralleantajan tulee ilmoittaa Palvelussa Vuokrauskohteen vuokrausta koskevat hinnat ja muut vuokrausehdot sekä Vuokrauskohteen saatavuustiedot Palvelussa. Vuokrauskohteelle mahdollisesti tehty varauskalenteri kertoo, milloin Vuokrauskohde on mahdollista vuokrata. 

Rekisteröityneet Käyttäjät voivat Palvelun kautta lähettää varauspyynnön Vuokrauskohteesta. Vuokraaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet vuokrata valitsemansa Vuokrauskohde. Vuokralleantaja saa viestin varauspyynnöstä tekstiviestinä matkapuhelimeensa. Vuokralleantajan tulee vastata Palvelun kautta saamaansa viestiin viipymättä ja joko hyväksyä tai hylätä varauspyyntö oman harkintansa mukaan. Mikäli Vuokralleantaja hylkää varauspyynnön tai ei vastaa siihen 24 tunnin kuluessa sen saapumisesta, varauspyyntö raukeaa. 

Mikäli Vuokralleantaja hyväksyy varauspyynnön, Vuokraajan ilmoittamalle pankki- tai luottokortille tehdään vuokraushintaa ja Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemää vakuusmaksua vastaava katevaraus. Vuokralleantajan ja Vuokraajan välille syntyy Vuokrauskohdetta koskeva Vuokrasopimus ja varaus vahvistuu, kun Vuokralleantaja hyväksyy Vuokraajan varauspyynnön ja katevaraus Vuokraajan kortille on onnistuneesti tehty. Vuokrasopimus ehtoineen lähetetään tämän jälkeen sähköpostitse sekä Vuokralleantajalle että Vuokraajalle ja Vuokraajalle ilmoitetaan tekstiviestillä varauksen vahvistumisesta. Palveluntarjoaja ei ole Vuokrasopimuksen osapuoli eikä vastaa miltään osin Vuokrasopimuksen täyttämisestä eikä Vuokrauskohteesta annetuista tiedoista. 

Vuokraaja voi halutessaan peruuttaa vuokrauksen ennen varatun vuokra-ajan alkua. Mikäli Vuokraaja peruuttaa vuokrauksen vähintään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, Vuokraajalta ei veloiteta vuokraushintaa ja katevaraus vapautetaan. Mikäli Vuokraaja peruuttaa vuokrauksen alle 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, Vuokraajalta veloitetaan peruutusmaksuna kolmekymmentä (30) prosenttia sovitusta vuokraushinnasta. Vuokraushinta veloitetaan Vuokraajalta kokonaisuudessaan, mikäli vuokrausta ei peruta ennen varatun vuokra-ajan alkua. 

Mikäli Vuokralleantaja peruuttaa vuokrauksen alle 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua tai Vuokrasopimus puretaan Vuokralleantajasta tai Vuokrauskohteesta johtuvasta perustellusta syystä, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaan Vuokralleantajalta palvelumaksuna kaksikymmentä (20) prosenttia sovitusta vuokraushinnasta. 

Vuokralleantajan ja Vuokraajan tulee sopia Vuokrauskohteen luovutuksesta ja noutamisesta viivytyksettä Vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen. Molempien yhteystiedot ilmoitetaan osapuolille toimitetussa Vuokrasopimuksessa. Vuokralleantajan tulee tarkistaa Vuokraajan ajo-oikeus ennen Vuokrauskohteen luovuttamista Vuokraajan käyttöön. 

Vuokraajan tulee huolellisesti tarkistaa Vuokrauskohde ennen vuokrauksen aloittamista ja varmistaa, että kaikki Vuokrauskohteen puutteet ja vauriot on ilmoitettu Vuokralleantajan ylläpitämässä Vuokrauskohteen kuvauksessa. Mikäli Vuokraaja laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa, vastuu mahdollisista vaurioista ja viosta voi siirtyä Vuokraajalle. Vuokralleantaja on velvollinen pitämään Vuokrauskohteen kuvauksen ajantasaisena. 

Vuokraajan tulee palauttaa Vuokrauskohde Vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti ja Vuokrasopimuksen ehtojen mukaisessa kunnossa sekä ilmoittaa Vuokralleantajalle kaikista vuokra-aikana mahdollisesti aiheutuneista vaurioista ja mahdollisesti seuraamuksia aiheuttavista tapahtumista. Mikäli Vuokraaja haluaa reklamoida vuokraustapahtumasta, tulee hänen olla yhteydessä Vuoralleantajaan ja Palveluntarjoajaan 24 tunnin sisällä vuokrauksen päättymisestä. 

Vuokralleantajan tulee tarkistaa Vuokraskohde viivytyksettä sen palauttamisen jälkeen ja ilmoittaa kaikista mahdollisesti havaitsemistaan puutteista tai vaurioista ja vaatimuksistaan Vuokraajalle ja Palveluntarjoajalle viimeistään 24 tunnin kuluessa. Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokraajalta vuokraushinnan lisäksi Vuokrasopimuksessa määritellyt lisämaksut esimerkiksi tankkauksesta, siivouksesta tai palautuksen myöhästymisestä. Lisämaksut veloitetaan Palvelun kautta, mikäli niiden varalle on määritelty vakuusmaksu ja sitä vastaava katevaraus on tehty Vuokraajan ilmoittamalle pankki- tai luottokortille. 

Vuokraushinta ja mahdolliset lisämaksut veloitetaan Vuokraajan ilmoittamalta pankki- tai luottokortilta ja mahdollinen ylimääräinen katevaraus vapautetaan, kun Vuokrasopimus on päättynyt ja Vuokralleantajalle on hyväksynyt Vuokrauskohteen palautuksen. Tämän jälkeen Vuokralleantajalle tilitetään 30 päivän kuluessa vuokraushinta vähennettynä Palveluntarjoajan veloittamalla palvelumaksulla. 

Palvelun maksujenvälityksen toteuttaa Stripe Payments Europe, Ltd. (jatkossa ”Maksujenvälittäjä”) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksujenvälittäjällä on Finanssivalvonnan edellyttämä maksulaitoksen toimilupa ETA -alueella. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu. Palveluntarjoaja ei vastaa maksujen välityksestä eikä kerää Käyttäjien maksukorttitietoja. 

3. Vuokralleantajaa koskeva lisäehdot 

Vuokralleantaja sitoutuu kuvailemaan ilmoittamansa Vuokrauskohteen totuudenmukaisesti, tarkasti ja riittävän laajasti. Vuokralleantaja vastaa, että Palveluun antamansa tiedot ja aineisto ovat oikeat, riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Vuokralleantaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja niin, että ne ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset. Vuokralleantajan tulee laatia ja ylläpitää Vuokrauskohteesta varuste- ja vikalistaa. Vuokralleantajan tulee jokaisen vuokrauksen alkaessa ja päättyessä tarkistaa Vuokrauskohteen kunto, ja ilmoittaa mahdollisista uusista vioista Vuokraajalle ja Palveluntarjoajalle. Mikäli Vuokralleantaja laiminlyö listojen ylläpidon tai tarkistusvelvollisuutensa, vastuu vaurioista ja vioista jää Vuokralleantajalle. 

Vuokralleantaja vakuuttaa ja vastaa, että hänellä tai edustamallaan yrityksellä/yhdistyksellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet tarjota ilmoittamansa Vuokrauskohde vuokralle. Vuokrauskohteen tulee olla katsastettu Liikenteen turvallisuusviraston tai tämän valtuuttaman katsastusmiehen toimesta ja sen liikennevakuutuksen sekä kaskovakuutuksen on oltava voimassa. Vuokralleantajan tulee tarkistaa oman vakuutuksensa kattavuus vuokraamisen osalta omasta vakuutusyhtiöstään. Vuokralleantajan tulee lisäksi aina varmistaa kohteen tieliikennekelpoisuus ja turvallisuus ennen vuokrausta. 

Vuokralleantajan on luovutettava Vuokauskohde Vuokraajalle hyväkuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokralleantaja on velvollinen antamaan Vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Vuokrauskohteen käytöstä. Vuokrauskohteen luovutus Vuokraajalle ja opastus tapahtuvat vuokrauksen alkaessa. 

Vuokralleantajan ilmoittamien Vuokrauskohteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset ja olla lainmukaiset. Palveluntarjoaja voi voimassa olevien viranomaismääräysten lisäksi asettaa muita, erillisiä lisävaatimuksia Palvelun kautta vuokrattaville Vuokrauskohteille. Palvelussa voidaan ilmoittaa vuokrattavaksi henkilöauto, pakettiauto, matkailuauto, matkailuvaunu, peräkärry tai traileri. 

Vuokralleantaja sitoutuu vastaamaan Palvelun kautta saamiinsa yhteydenottoihin viipymättä. Mikäli Palvelunvälittäjä havaitsee, että Vuokralleantaja ei noudata tätä sääntöä, on Palvelunvälittäjällä oikeus poistaa Vuokralleantajan ilmoitukset Palvelusta siitä etukäteen ilmoittamatta. 

Vuokralleantaja vastaa Vuokrauskohteelleen mahdollisesti asettamiensa vuokrausehtojen ja erityisehtojen sisällöstä sekä kohteensa hinnoittelusta. Vuokralleantaja voi hinnoitella Vuokrauskohteensa vapaasti sekä muuttaa hinnoitteluaan halutessaan milloin vain. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo vahvistettuja varauksia vaan muutokset astuvat voimaan muutosta seuraavan vuokraustapahtuman yhteydessä. Vuokralleantajan tulee aina ilmoittaa vuokraustapahtuman kokonaishinta. Vuokralleantaja on velvollinen ilmoittamaan mahdolliset arvonlisäverotukseen liittyvät tiedot oikein. Palveluntarjoaja ei vastaa Vuokralleantajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta. Vuokralleantaja suorittaa Palveluntarjoajalle palvelumaksuna kaksikymmentä (20) prosenttia vuokraustapahtuman kokonaishinnasta. Palvelumaksu sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron määrän. Palveluntarjoajan palvelumaksut veloitetaan Vuokralleantajalle tilitettävästä vuokraushinnasta. 

Vuokralleantaja voi määrittää Vuokrauskohteelleen vakuusmaksun. Jos vuokraustapahtumassa sattuisi tapahtumaan jokin Vuokrauskohdetta vahingoittava tai Vuokralleantajalle kuluja aiheuttava Vuokraajasta johtuva tapahtuma, voidaan vakuusmaksua käyttää mahdollisien korvausten kattamiseen. 

Vuokralleantaja vastaa verojensa maksamisesta ja vuokraustoimintaansa koskevan verotuskäytännön selvittämisestä tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja mahdollisen muun verotuksen suhteen. Yksityishenkilöiden verotukseen liittyen lisätietoja löytyy esimerkiksi osoitteesta https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Jakamistalous. 

Vuokralleantajalla on oikeus poistaa ilmoituksensa näkyvistä koska tahansa. Poistamalla ilmoituksensa Vuokralleantaja ei kuitenkaan vapaudu jo vahvistetun varauksen mukaisista velvoitteistaan. 

4. Vuokrasopimus 

Vuokralleantaja ja Vuokraaja tekevät Vuokrasopimuksen Vuokrauskohteen vuokrauksesta sähköisesti Palvelussa. Vuokrasopimus on näiden Käyttöehtojen muodostamasta sopimuksesta erillinen itsenäinen sopimus. Vuokralleantaja ja Vuokraaja vastaavat Vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja mahdollisista sopimusrikkomuksista toisiaan kohtaan. Palveluntarjoaja ei ole Vuokrasopimuksen osapuoli eikä vastaa miltään osin Vuokrasopimuksen täyttämisestä eikä Vuokrauskohteesta annetuista tiedoista. 

Vuokralleantaja vastaa vuokrausehtojen määrittelemisestä. Palvelun kautta tarjotaan Vuokranantajalle valmiit yleiset ehdot vuokraukselle, joiden pohjalta Vuokralleantaja voi määritellä vuokrausehdot ja Vuokrauskohdettaan koskevat erityisehdot. Palvelussa ja näissä Käyttöehdoissa on määritelty yleisiä vuokraukseen liittyviä ehtoja ja ohjeita, jotka täydentävät Vuokrasopimusta. 

Vuokralleantaja vastaa Vuokrauskohteelleen mahdollisesti asettamiensa vuokrausehtojen ja erityisehtojen sisällöstä. Vuokralleantaja ei saa asettaa vuokraukselle sellaisia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen, lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen kanssa. 

Vuokraaja sitoutuu asianmukaisesti huolehtimaan Vuokrauskohteesta vuokra-ajan ajan. Vaaranvastuu Vuokrauskohteesta vuokra-aikana on Vuokraajalla. Vuokraajan on aina noudatettava Vuokralleantajan ohjeistuksia Vuokrauskohteen käytön ja palautuksen osalta. Vuokraajan tulee huolehtia ja kohdella vuokraamaansa Vuokrauskohdetta kuin se olisi hänen omansa. Vuokraaja ei saa luovuttaa Vuokrauskohdetta toisen henkilön kuljetettavaksi, ellei siitä ole Vuokrasopimuksessa erikseen sovittu. 

Vuokrauskohdetta saa käyttää vain tavanomaisella tavalla noudattaen Suomen lakia ja asetuksia. Vuokrauskohdetta saa kuljettaa ainoastaan virallisilla teillä ja tupakointi sekä eläinten kuljetus ovat kielletty, ellei Vuokralleantaja ole erikseen vuokrausehdoissa ilmoittanut muuta. Vuokrauskohde tulee lukita sen ollessa pysäköitynä. 

5. Käyttäjän oikeudet ja vastuut 

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Näissä Käyttöehdoissa Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja henkilökohtainen oikeus, jonka Palveluntarjoaja voi milloin tahansa peruuttaa. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltää Käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. 

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia ainoastaan näiden Käyttöehtojen sallimassa tarkoituksessa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. 

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. 

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjällä säilyy Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon. 

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti. 

Palvelussa saattaa olla linkkejä myös muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuulla. 

PALVELUN SISÄLTÖ JA PALVELUNTARJOAJAN VASTUU 

Palvelu on digitaalinen alustapalvelu ajoneuvojen vertaisvuokraukseen, joka mahdollistaa helpon ja luotettavan autonvuokrauksen toimimalla tietojen välittäjänä auton omistajan ja vuokraajan välillä sekä tarjoamalla turvallisen ja läpinäkyvän vuokrausprosessin. Palvelun käyttöön liittyvä ohjeistus ja Palvelun tarkempi kuvaus on esitetty Palveluntarjoajan sivustolla osoitteessa http://planbil.com. Palvelu on käytettävissä osoitteessa https://app.planbil.com. 

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun saatavuudesta ja toiminnasta sekä Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelun toimitetaan sellaisena kuin se on ja Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun tarpeellisiksi tai hyödyllisiksi katsomiaan muutoksia ja parannuksia niistä etukäteen ilmoittamatta. 

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Käyttä- jällä ole oikeutta korvaukseen käyttökatkon johdosta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille. 

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana. Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista välittömistä tai välilli- sistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta, tulon menetyksestä tai muusta vastaavasta vahingosta, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen tai sen välityksellä saatavilla olevaan tietoon tai ilmoituksiin. 

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien tekemistä tekemisistä Palvelussa tai muuten. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöistä, Käyttäjien verotuksesta tai Vuokrauskohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista näiden Käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista. 

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa esimerkiksi käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta tai siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tarjoamaan tai ottamaan kohdetta vuokralle. 

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta kaikki sellainen aineisto, joka on näiden Käyttöehtojen vastaista, lainvastaista, virheellistä tai haitallista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jos siihen liittyy oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Palveluntarjoajan liiketoimintaan sopimatonta ja epäasiallista sisältöä. 

Maksujenvälitys
 Palveluntarjoajan vastuulla on ilmoittaa Maksujenvälittäjälle vuokrausta koskevat tiedot. Käyttäjille osoitetut suoritukset tilitetään kullekin tilitysosapuolelle Palveluntarjoajan ilmoittamien tietojen perusteella. Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja lähettää Maksujenvälittäjälle Käyttäjää koskevia henkilö- tietoja. Maksujenvälittäjä käsittelee Käyttäjän henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii muutoinkin yksityisyyden suojan ja tietoturvallisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Palveluntarjoaja ei vastaa maksujen välityksestä eikä Maksujenvälittäjän toiminnasta. Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välisestä oikeustoimesta. Maksujenvälittäjä ei miltään osin vastaa oikeustoimen kohteena olevan vuokrauskohteen ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, virheestä, viivästyksestä, toimittamatta jättämisestä tai toimitetun vuokrauksen kohteen tai palvelun vastaanottamisen laiminlyönnistä. Kaikki Käyttäjän toimintaa ja vuokrauskohdetta koskevat huomautukset, reklamaatiot ja vaatimukset tulee siten osoittaa suoraan asianomaiselle Käyttäjälle tai Palveluntarjoajalle. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Palveluntarjoajan verkkosivustolla olevassa tietosuojaselosteessa tarkemmin selvitetyllä tavalla. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Palvelun tarjoaminen sekä ylläpitäminen ja käsittelyä tehdään Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Henkilötietojen käsittelyä voidaan tehdä myös Käyttäjän antaman suostumuksen, Palveluntarjoajan oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella. 

Evästeet
 Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internet- käyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuiten- kin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjän antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Käyttäjän itsestään antamia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa. 

EHTOJEN VOIMASSAOLO, PÄÄTTYMINEN JA SIIRTÄMINEN 

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nämä Käyttöehdot tulevat Käyttäjää sitoviksi Käyttäjän hyväksyttyä ne rekisteröitymisen yhteydessä tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttamaan näitä Käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjille sähköpostitse vain olennaisista sopimusmuutoksista. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut Käyttöehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen. 

Ylivoimaisen esteen sattuessa, sekä Palveluntarjoaja että Käyttäjä vapautuvat näiden Käyttöehtojen mukaisista velvoitteista siinä laajuudessa, kun velvoitteiden noudattaminen on estynyt ja siksi ajaksi, kunnes ylivoimainen este poistuu. 

Mikäli Käyttäjä ei enää halua käyttää Palvelua, voi Käyttäjä irtisanoutua Palvelun käytöstä ja näiden Käyttöeh- tojen mukaisesta sopimuksesta ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajalle. Irtisanoutumalla Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta eikä niihin liittyvistä velvoitteistaan. Mikäli Käyttäjä irtisanoutuu, Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätunnuksen sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle näiden Käyttöehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka. Näiden Käyttöehtojen mukaiset ehdot sovellettavasta laista ja riitojen ratkaisusta pysyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kol- mannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle tai yritysjärjestelyn yhteydessä siihen osallistuvalle kolmannelle taholle. 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU 

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliseen näiden Käyttöehtojen mukaiseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Näihin Käyttöehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyviin sopimuksiin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakama- rin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Oulu ja kieli suomi. Kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta.