Palvelun käyttöehdot

PlanBil -palvelun käyttöehdot (English version below)

PlanBil -palvelu on suomalaisen PlanBil Oy:n (Y-tunnus 3101690-2) tarjoama digitaalinen alustapalvelu ajoneuvojen vertaisvuokraukseen. PlanBil -palvelu mahdollistaa helpon ja luotettavan autonvuokrauksen toimimalla tietojen välittäjänä auton omistajan ja vuokraajan välillä sekä tarjoamalla turvallisen ja läpinäkyvän vuokrausprosessin. 

Nämä PlanBil -palvelun (jatkossa ”Palvelu”) yleiset käyttöehdot (jatkossa ”Käyttöehdot”) määrittävät PlanBil Oy:n (jatkossa ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman Palvelun sisältöä ja käyttöä sekä muodostavat Palveluntarjoajan ja Palvelua käyttävän käyttäjän (jatkossa ”Käyttäjä”) välisen sopimuksen ehdot. 

Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään oikeudelli sesti sitovaksi. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot, Käyttäjä hyväksyy myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytännöt sekä sitoutuu noudattamaan kaikkia Palvelun käyttöä koskevia ohjeita ja sääntöjä. 

TIIVISTELMÄ 

Auton omistava Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä (jatkossa ”Vuokralleantaja”) voi ilmoittaa autonsa olevan vuokrattavissa määritteleminään ajanjaksoina itse määrittelemäänsä hintaan. Palveluun ilmoitettua autoa voi vuokrata Palveluun rekisteröitynyt Käyttäjä (jatkossa ”Vuokraaja”). Vuokralleantajana ja Vuokraajana voivat toimia sekä yksityiset että yritykset. 

Vuokralleantaja ja Vuokraaja tekevät sopimuksen (jatkossa ”Vuokrasopimus”) ajoneuvon (jatkossa ”Vuokrauskohde”) vuokrauksesta sähköisesti Palvelussa. Palveluntarjoaja ei ole Vuokrasopimuksen osapuoli eikä vastaa miltään osin Vuokrasopimuksen täyttämisestä eikä Vuokrauskohteesta annetuista tiedoista. Palvelussa voidaan ilmoittaa vain sellaisia Vuokrauskohteita, jotka ovat tieliikennekelpoisia ja joiden varaaminen ja maksaminen tapahtuvat Palvelun kautta. Vuokraushinnan maksu tapahtuu luotettavan ja turvallisen Stripe Connect maksuvälityspalvelun kautta. Palveluun rekisteröityminen ja Palvelun käyttö eivät maksa mitään. Palveluntarjoaja veloittaa hinnastonsa mukaisen palvelumaksun toteutuneesta vuokrauksesta Vuokralleantajalle tilitettävästä vuokraushinnasta. 

KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EHDOT 

1. Sopimus ja Palveluun rekisteröityminen 

Käyttäjä voi selata Palvelua rekisteröitymättä. Käyttäjän tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi voidakseen vuokrata Vuokrauskohteen ja/tai jättää ilmoituksen Vuokrauskohteesta. Rekisteröityminen Palveluun on ilmaista. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus, kun Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. 

Rekisteröityessään Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias ja täysin oikeustoimikelpoinen sekä sitoutuu toimimaan näiden Käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti ja noudattamaan kaikkia Palvelun käyttöä koskevia ohjeita ja sääntöjä. 

Rekisteröityessään Käyttäjän tulee ilmoittaa itsestään oikeat, riittävät ja ajantasaiset henkilötiedot, kuten etunimi, sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ilmoitettu sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena Palveluun. Rekisteröintiä varten Käyttäjälle lähetetään sähköpostiin salasanalinkki, jonka kautta Käyttäjä pääsee määrittämään itselleen salasanan, jolla Palveluun kirjaudutaan. Lisäksi Käyttäjän tulee lisätä Palveluun kuvat kasvoistaan ja ajokortistaan (etu- ja takapuolelta) sekä ilmoittaa pankki- tai luottokorttinsa tiedot ennen kuin hän voi vuokrata Palveluun ilmoitetun Vuokrauskohteen tai jättää ilmoituksen Vuokrauskohteesta. Käyttäjän sitoutuu huolehtimaa siitä, että hänestä on Palvelussa aina oikeat, riittävät ja ajantasaiset henkilötiedot. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot.

Käyttäjä on yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksensa kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt Käyttäjän käyttäjätunnuksia ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi sähköpostitse Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. 

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Käyttöehtoja, Palveluntarjoaja voi mitätöidä Käyttäjän käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnus voidaan sulkea myös, mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli 12 kuukauteen. Palveluntarjoaja voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palveluntarjoajan omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta. 

Käyttäjä voi rekisteröityessään Palveluun valita, haluaako hän rekisteröityä myös Vuokralleantajaksi, jolloin sovellettavaksi tulevat myös jäljempänä olevat Vuokralleantajia koskevat lisäehdot. 

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. 

2. Palvelu käyttö ja vuokrausprosessi 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja näissä Käyttöehdoissa, muissa Palvelussa olevissa ohjeissa tai säännöissä sekä lainsäädännössä, säännöksissä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy maksuehdot ja sitoutuu käyttämään ainoastaan Palvelun kautta käytössä olevia maksutapoja. 

Vuokralleantajan tulee ilmoittaa Palvelussa Vuokrauskohteen vuokrausta koskevat hinnat ja muut vuokrausehdot sekä Vuokrauskohteen saatavuustiedot Palvelussa. Vuokrauskohteelle mahdollisesti tehty varauskalenteri kertoo, milloin Vuokrauskohde on mahdollista vuokrata. 

Rekisteröityneet Käyttäjät voivat Palvelun kautta lähettää varauspyynnön Vuokrauskohteesta. Vuokraaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet vuokrata valitsemansa Vuokrauskohde. Vuokralleantaja saa viestin varauspyynnöstä tekstiviestinä matkapuhelimeensa. Vuokralleantajan tulee vastata Palvelun kautta saamaansa viestiin viipymättä ja joko hyväksyä tai hylätä varauspyyntö oman harkintansa mukaan. Mikäli Vuokralleantaja hylkää varauspyynnön tai ei vastaa siihen 24 tunnin kuluessa sen saapumisesta, varauspyyntö raukeaa. 

Mikäli Vuokralleantaja hyväksyy varauspyynnön, Vuokraajan ilmoittamalle pankki- tai luottokortille tehdään vuokraushintaa ja Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemää vakuusmaksua vastaava katevaraus. Vuokralleantajan ja Vuokraajan välille syntyy Vuokrauskohdetta koskeva Vuokrasopimus ja varaus vahvistuu, kun Vuokralleantaja hyväksyy Vuokraajan varauspyynnön ja katevaraus Vuokraajan kortille on onnistuneesti tehty. Vuokrasopimus ehtoineen lähetetään tämän jälkeen sähköpostitse sekä Vuokralleantajalle että Vuokraajalle ja Vuokraajalle ilmoitetaan tekstiviestillä varauksen vahvistumisesta. Palveluntarjoaja ei ole Vuokrasopimuksen osapuoli eikä vastaa miltään osin Vuokrasopimuksen täyttämisestä eikä Vuokrauskohteesta annetuista tiedoista. 

Vuokraaja voi halutessaan peruuttaa vuokrauksen ennen varatun vuokra-ajan alkua. Mikäli Vuokraaja peruuttaa vuokrauksen vähintään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, Vuokraajalta ei veloiteta vuokraushintaa ja katevaraus vapautetaan. Mikäli Vuokraaja peruuttaa vuokrauksen alle 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, Vuokraajalta veloitetaan peruutusmaksuna kolmekymmentä (30) prosenttia sovitusta vuokraushinnasta. Vuokraushinta veloitetaan Vuokraajalta kokonaisuudessaan, mikäli vuokrausta ei peruta ennen varatun vuokra-ajan alkua. 

Mikäli Vuokralleantaja peruuttaa vuokrauksen alle 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua tai Vuokrasopimus puretaan Vuokralleantajasta tai Vuokrauskohteesta johtuvasta perustellusta syystä, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaan Vuokralleantajalta palvelumaksuna kaksikymmentä (20) prosenttia sovitusta vuokraushinnasta. 

Vuokralleantajan ja Vuokraajan tulee sopia Vuokrauskohteen luovutuksesta ja noutamisesta viivytyksettä Vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen. Molempien yhteystiedot ilmoitetaan osapuolille toimitetussa Vuokrasopimuksessa. Vuokralleantajan tulee tarkistaa Vuokraajan ajo-oikeus ennen Vuokrauskohteen luovuttamista Vuokraajan käyttöön. 

Vuokraajan tulee huolellisesti tarkistaa Vuokrauskohde ennen vuokrauksen aloittamista ja varmistaa, että kaikki Vuokrauskohteen puutteet ja vauriot on ilmoitettu Vuokralleantajan ylläpitämässä Vuokrauskohteen kuvauksessa. Mikäli Vuokraaja laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa, vastuu mahdollisista vaurioista ja viosta voi siirtyä Vuokraajalle. Vuokralleantaja on velvollinen pitämään Vuokrauskohteen kuvauksen ajantasaisena. 

Vuokraajan tulee palauttaa Vuokrauskohde Vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti ja Vuokrasopimuksen ehtojen mukaisessa kunnossa sekä ilmoittaa Vuokralleantajalle kaikista vuokra-aikana mahdollisesti aiheutuneista vaurioista ja mahdollisesti seuraamuksia aiheuttavista tapahtumista. Mikäli Vuokraaja haluaa reklamoida vuokraustapahtumasta, tulee hänen olla yhteydessä Vuoralleantajaan ja Palveluntarjoajaan 24 tunnin sisällä vuokrauksen päättymisestä. 

Vuokralleantajan tulee tarkistaa Vuokraskohde viivytyksettä sen palauttamisen jälkeen ja ilmoittaa kaikista mahdollisesti havaitsemistaan puutteista tai vaurioista ja vaatimuksistaan Vuokraajalle ja Palveluntarjoajalle viimeistään 24 tunnin kuluessa. Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokraajalta vuokraushinnan lisäksi Vuokrasopimuksessa määritellyt lisämaksut esimerkiksi tankkauksesta, siivouksesta tai palautuksen myöhästymisestä. Lisämaksut veloitetaan Palvelun kautta, mikäli niiden varalle on määritelty vakuusmaksu ja sitä vastaava katevaraus on tehty Vuokraajan ilmoittamalle pankki- tai luottokortille. 

Vuokraushinta ja mahdolliset lisämaksut veloitetaan Vuokraajan ilmoittamalta pankki- tai luottokortilta ja mahdollinen ylimääräinen katevaraus vapautetaan, kun Vuokrasopimus on päättynyt ja Vuokralleantajalle on hyväksynyt Vuokrauskohteen palautuksen. Tämän jälkeen Vuokralleantajalle tilitetään 30 päivän kuluessa vuokraushinta vähennettynä Palveluntarjoajan veloittamalla palvelumaksulla. 

Palvelun maksujenvälityksen toteuttaa Stripe Payments Europe, Ltd. (jatkossa ”Maksujenvälittäjä”) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksujenvälittäjällä on Finanssivalvonnan edellyttämä maksulaitoksen toimilupa ETA -alueella. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu. Palveluntarjoaja ei vastaa maksujen välityksestä eikä kerää Käyttäjien maksukorttitietoja. 

3. Vuokralleantajaa koskeva lisäehdot 

Vuokralleantaja sitoutuu kuvailemaan ilmoittamansa Vuokrauskohteen totuudenmukaisesti, tarkasti ja riittävän laajasti. Vuokralleantaja vastaa, että Palveluun antamansa tiedot ja aineisto ovat oikeat, riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Vuokralleantaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja niin, että ne ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset. Vuokralleantajan tulee laatia ja ylläpitää Vuokrauskohteesta varuste- ja vikalistaa. Vuokralleantajan tulee jokaisen vuokrauksen alkaessa ja päättyessä tarkistaa Vuokrauskohteen kunto, ja ilmoittaa mahdollisista uusista vioista Vuokraajalle ja Palveluntarjoajalle. Mikäli Vuokralleantaja laiminlyö listojen ylläpidon tai tarkistusvelvollisuutensa, vastuu vaurioista ja vioista jää Vuokralleantajalle. 

Vuokralleantaja vakuuttaa ja vastaa, että hänellä tai edustamallaan yrityksellä/yhdistyksellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet tarjota ilmoittamansa Vuokrauskohde vuokralle. Vuokrauskohteen tulee olla katsastettu Liikenteen turvallisuusviraston tai tämän valtuuttaman katsastusmiehen toimesta ja sen liikennevakuutuksen sekä kaskovakuutuksen on oltava voimassa. Vuokralleantajan tulee tarkistaa oman vakuutuksensa kattavuus vuokraamisen osalta omasta vakuutusyhtiöstään. Vuokralleantajan tulee lisäksi aina varmistaa kohteen tieliikennekelpoisuus ja turvallisuus ennen vuokrausta. 

Vuokralleantajan on luovutettava Vuokauskohde Vuokraajalle hyväkuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokralleantaja on velvollinen antamaan Vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Vuokrauskohteen käytöstä. Vuokrauskohteen luovutus Vuokraajalle ja opastus tapahtuvat vuokrauksen alkaessa. 

Vuokralleantajan ilmoittamien Vuokrauskohteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset ja olla lainmukaiset. Palveluntarjoaja voi voimassa olevien viranomaismääräysten lisäksi asettaa muita, erillisiä lisävaatimuksia Palvelun kautta vuokrattaville Vuokrauskohteille. Palvelussa voidaan ilmoittaa vuokrattavaksi henkilöauto, pakettiauto, matkailuauto, matkailuvaunu, peräkärry tai traileri. 

Vuokralleantaja sitoutuu vastaamaan Palvelun kautta saamiinsa yhteydenottoihin viipymättä. Mikäli Palvelunvälittäjä havaitsee, että Vuokralleantaja ei noudata tätä sääntöä, on Palvelunvälittäjällä oikeus poistaa Vuokralleantajan ilmoitukset Palvelusta siitä etukäteen ilmoittamatta. 

Vuokralleantaja vastaa Vuokrauskohteelleen mahdollisesti asettamiensa vuokrausehtojen ja erityisehtojen sisällöstä sekä kohteensa hinnoittelusta. Vuokralleantaja voi hinnoitella Vuokrauskohteensa vapaasti sekä muuttaa hinnoitteluaan halutessaan milloin vain. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo vahvistettuja varauksia vaan muutokset astuvat voimaan muutosta seuraavan vuokraustapahtuman yhteydessä. Vuokralleantajan tulee aina ilmoittaa vuokraustapahtuman kokonaishinta. Vuokralleantaja on velvollinen ilmoittamaan mahdolliset arvonlisäverotukseen liittyvät tiedot oikein. Palveluntarjoaja ei vastaa Vuokralleantajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta. Vuokralleantaja suorittaa Palveluntarjoajalle palvelumaksuna kaksikymmentä (20) prosenttia vuokraustapahtuman kokonaishinnasta. Palvelumaksu sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron määrän. Palveluntarjoajan palvelumaksut veloitetaan Vuokralleantajalle tilitettävästä vuokraushinnasta. 

Vuokralleantaja voi määrittää Vuokrauskohteelleen vakuusmaksun. Jos vuokraustapahtumassa sattuisi tapahtumaan jokin Vuokrauskohdetta vahingoittava tai Vuokralleantajalle kuluja aiheuttava Vuokraajasta johtuva tapahtuma, voidaan vakuusmaksua käyttää mahdollisien korvausten kattamiseen. 

Vuokralleantaja vastaa verojensa maksamisesta ja vuokraustoimintaansa koskevan verotuskäytännön selvittämisestä tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja mahdollisen muun verotuksen suhteen. Yksityishenkilöiden verotukseen liittyen lisätietoja löytyy esimerkiksi osoitteesta https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Jakamistalous. 

Vuokralleantajalla on oikeus poistaa ilmoituksensa näkyvistä koska tahansa. Poistamalla ilmoituksensa Vuokralleantaja ei kuitenkaan vapaudu jo vahvistetun varauksen mukaisista velvoitteistaan. 

4. Vuokrasopimus 

Vuokralleantaja ja Vuokraaja tekevät Vuokrasopimuksen Vuokrauskohteen vuokrauksesta sähköisesti Palvelussa. Vuokrasopimus on näiden Käyttöehtojen muodostamasta sopimuksesta erillinen itsenäinen sopimus. Vuokralleantaja ja Vuokraaja vastaavat Vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja mahdollisista sopimusrikkomuksista toisiaan kohtaan. Palveluntarjoaja ei ole Vuokrasopimuksen osapuoli eikä vastaa miltään osin Vuokrasopimuksen täyttämisestä eikä Vuokrauskohteesta annetuista tiedoista. 

Vuokralleantaja vastaa vuokrausehtojen määrittelemisestä. Palvelun kautta tarjotaan Vuokranantajalle valmiit yleiset ehdot vuokraukselle, joiden pohjalta Vuokralleantaja voi määritellä vuokrausehdot ja Vuokrauskohdettaan koskevat erityisehdot. Palvelussa ja näissä Käyttöehdoissa on määritelty yleisiä vuokraukseen liittyviä ehtoja ja ohjeita, jotka täydentävät Vuokrasopimusta. 

Vuokralleantaja vastaa Vuokrauskohteelleen mahdollisesti asettamiensa vuokrausehtojen ja erityisehtojen sisällöstä. Vuokralleantaja ei saa asettaa vuokraukselle sellaisia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen, lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen kanssa. 

Vuokraaja sitoutuu asianmukaisesti huolehtimaan Vuokrauskohteesta vuokra-ajan ajan. Vaaranvastuu Vuokrauskohteesta vuokra-aikana on Vuokraajalla. Vuokraajan on aina noudatettava Vuokralleantajan ohjeistuksia Vuokrauskohteen käytön ja palautuksen osalta. Vuokraajan tulee huolehtia ja kohdella vuokraamaansa Vuokrauskohdetta kuin se olisi hänen omansa. Vuokraaja ei saa luovuttaa Vuokrauskohdetta toisen henkilön kuljetettavaksi, ellei siitä ole Vuokrasopimuksessa erikseen sovittu. 

Vuokrauskohdetta saa käyttää vain tavanomaisella tavalla noudattaen Suomen lakia ja asetuksia. Vuokrauskohdetta saa kuljettaa ainoastaan virallisilla teillä ja tupakointi sekä eläinten kuljetus ovat kielletty, ellei Vuokralleantaja ole erikseen vuokrausehdoissa ilmoittanut muuta. Vuokrauskohde tulee lukita sen ollessa pysäköitynä. 

5. Käyttäjän oikeudet ja vastuut 

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Näissä Käyttöehdoissa Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja henkilökohtainen oikeus, jonka Palveluntarjoaja voi milloin tahansa peruuttaa. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltää Käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. 

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia ainoastaan näiden Käyttöehtojen sallimassa tarkoituksessa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. 

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. 

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjällä säilyy Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon. 

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti. 

Palvelussa saattaa olla linkkejä myös muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuulla. 

PALVELUN SISÄLTÖ JA PALVELUNTARJOAJAN VASTUU 

Palvelu on digitaalinen alustapalvelu ajoneuvojen vertaisvuokraukseen, joka mahdollistaa helpon ja luotettavan autonvuokrauksen toimimalla tietojen välittäjänä auton omistajan ja vuokraajan välillä sekä tarjoamalla turvallisen ja läpinäkyvän vuokrausprosessin. Palvelun käyttöön liittyvä ohjeistus ja Palvelun tarkempi kuvaus on esitetty Palveluntarjoajan sivustolla osoitteessa http://planbil.com. Palvelu on käytettävissä osoitteessa https://app.planbil.com. 

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun saatavuudesta ja toiminnasta sekä Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelun toimitetaan sellaisena kuin se on ja Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun tarpeellisiksi tai hyödyllisiksi katsomiaan muutoksia ja parannuksia niistä etukäteen ilmoittamatta. 

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Käyttä- jällä ole oikeutta korvaukseen käyttökatkon johdosta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille. 

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana. Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista välittömistä tai välilli- sistä vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta, tulon menetyksestä tai muusta vastaavasta vahingosta, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen tai sen välityksellä saatavilla olevaan tietoon tai ilmoituksiin. 

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien tekemistä tekemisistä Palvelussa tai muuten. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöistä, Käyttäjien verotuksesta tai Vuokrauskohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista näiden Käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista. 

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa esimerkiksi käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta tai siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tarjoamaan tai ottamaan kohdetta vuokralle. 

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta kaikki sellainen aineisto, joka on näiden Käyttöehtojen vastaista, lainvastaista, virheellistä tai haitallista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jos siihen liittyy oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Palveluntarjoajan liiketoimintaan sopimatonta ja epäasiallista sisältöä. 

Maksujenvälitys
 Palveluntarjoajan vastuulla on ilmoittaa Maksujenvälittäjälle vuokrausta koskevat tiedot. Käyttäjille osoitetut suoritukset tilitetään kullekin tilitysosapuolelle Palveluntarjoajan ilmoittamien tietojen perusteella. Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja lähettää Maksujenvälittäjälle Käyttäjää koskevia henkilö- tietoja. Maksujenvälittäjä käsittelee Käyttäjän henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii muutoinkin yksityisyyden suojan ja tietoturvallisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Palveluntarjoaja ei vastaa maksujen välityksestä eikä Maksujenvälittäjän toiminnasta. Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välisestä oikeustoimesta. Maksujenvälittäjä ei miltään osin vastaa oikeustoimen kohteena olevan vuokrauskohteen ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, virheestä, viivästyksestä, toimittamatta jättämisestä tai toimitetun vuokrauksen kohteen tai palvelun vastaanottamisen laiminlyönnistä. Kaikki Käyttäjän toimintaa ja vuokrauskohdetta koskevat huomautukset, reklamaatiot ja vaatimukset tulee siten osoittaa suoraan asianomaiselle Käyttäjälle tai Palveluntarjoajalle. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Palveluntarjoajan verkkosivustolla olevassa tietosuojaselosteessa tarkemmin selvitetyllä tavalla. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Palvelun tarjoaminen sekä ylläpitäminen ja käsittelyä tehdään Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Henkilötietojen käsittelyä voidaan tehdä myös Käyttäjän antaman suostumuksen, Palveluntarjoajan oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella. 

Evästeet
 Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internet- käyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuiten- kin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjän antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Käyttäjän itsestään antamia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa. 

EHTOJEN VOIMASSAOLO, PÄÄTTYMINEN JA SIIRTÄMINEN 

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nämä Käyttöehdot tulevat Käyttäjää sitoviksi Käyttäjän hyväksyttyä ne rekisteröitymisen yhteydessä tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttamaan näitä Käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjille sähköpostitse vain olennaisista sopimusmuutoksista. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut Käyttöehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen. 

Ylivoimaisen esteen sattuessa, sekä Palveluntarjoaja että Käyttäjä vapautuvat näiden Käyttöehtojen mukaisista velvoitteista siinä laajuudessa, kun velvoitteiden noudattaminen on estynyt ja siksi ajaksi, kunnes ylivoimainen este poistuu. 

Mikäli Käyttäjä ei enää halua käyttää Palvelua, voi Käyttäjä irtisanoutua Palvelun käytöstä ja näiden Käyttöeh- tojen mukaisesta sopimuksesta ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajalle. Irtisanoutumalla Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta eikä niihin liittyvistä velvoitteistaan. Mikäli Käyttäjä irtisanoutuu, Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätunnuksen sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle näiden Käyttöehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka. Näiden Käyttöehtojen mukaiset ehdot sovellettavasta laista ja riitojen ratkaisusta pysyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kol- mannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle tai yritysjärjestelyn yhteydessä siihen osallistuvalle kolmannelle taholle. 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU 

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliseen näiden Käyttöehtojen mukaiseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Näihin Käyttöehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyviin sopimuksiin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakama- rin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Oulu ja kieli suomi. Kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta.

PlanBil  - Terms and Conditions of Use

PlanBil is a digital platform service for peer-to-peer car rental offered by PlanBil Ltd (Business ID 3101690-2). PlanBil service enables easy and reliable car rental by acting as an intermediary between the car owner and the renter and by providing a safe and transparent rental process.

These general terms and conditions (hereinafter the “Terms of Use”) of the PlanBil service (hereinafter the “Service”) define the content and use of the Service provided by PlanBil Oy (hereinafter the “Service Provider”) and constitute the entire agreement between the Service Provider and the user of the Service (hereinafter the “User”).

By registering for the Service and using the Service, the User agrees to be legally bound by these Terms of Use. By accepting these Terms of Use, the User also accepts the Service Provider's privacy policies and undertakes to comply with all instructions and rules regarding the use of the Service.

SUMMARY

The User who owns a car and is registered fo the Service (hereinafter the “Owner”) may indicate that his/her car is available for rent during the periods specified by him/her at the price he/she has determined. The car registered for the Service can be rented by the User registered in the Service (hereinafter “Renter”). Both private and companies can act as the Owner or the Renter.

The Owner and the Renter enter into an agreement (hereinafter “Rental Agreement”) for the rental of a vehicle (hereinafter “Vehicle”) in the Service. The Service Provider is not a party to the Rental Agreement and is in no way responsible for the performance of the Rental Agreement or the information provided about the Vehicle. The User may advertise in the Service only such Vehicles that are roadworthy and can be booked and paid for through the Service. The rental price is paid through the reliable and secure Stripe Connect payment service. Registering for and using the Service costs nothing. The Service Provider charges a service fee in accordance with its price list from the actual rental price paid to the Owner.

TERMS AND CONDITIONS FOR USERS

  1. Agreement and Registration for the Service 

The User can browse the Service without registering. The User must register as a user of the Service in order to rent the Vehicle and / or submit an advertisement of the Vehicle. Registration for the Service is free. An agreement between the Service Provider and the User in accordance with these Terms of Use will enter into force when the User registers for the Service.

By registering, the User declares that he/she is at least 20 years old and fully legally competent and undertakes to act in accordance with these Terms of Use, applicable law and good practice and to comply with all instructions and rules concerning the use of the Service.

When registering, the User must provide correct, adequate and up-to-date personal information, such as first name, last name, local address, telephone number and e-mail address. The provided e-mail address serves as a username for the Service. For registration, a password link will be sent to the User by e-mail, through which the User can set a password to log in to the Service. In addition, the User must add pictures of his/her face and driver's license (front and back) to the Service and provide his/her bank or credit card information before he/she can rent the Vehicle advertised on the Service or submit an advertisement of the Vehicle. The User undertakes to ensure that he/she always has correct, sufficient and up-to-date personal information on the Service. The Service Provider has the right to check the User's credit information.

The User is solely responsible for all activities performed through his/her username and for the secure use, maintenance and confidentiality of the password. If the User notices that someone else has used the User's username without the User's permission, the User must immediately notify the Service Provider by e-mail.

If the User does not comply with these Terms of Use, the Service Provider may cancel the User's user account. The user account can also be closed if the User has not logged in to the Service for more than 12 months. The Service Provider may permanently or temporarily stop providing the Service or a part thereof at the Service Provider's own discretion, without prior notice.

When registering for the Service, the User may choose whether he also wishes to register as the Owner, in which case the additional terms and conditions for Owners will apply.

The Service Provider reserves the right to change these Terms of Use at any time. By using the Service after the changes, the User accepts the changes as legally binding.

2. Use of the Service and the Rental Process

User agrees to use the Service in accordance with these Terms of Use and only for the purposes permitted by these Terms of Use, any other instructions or rules contained in the Service, and any laws, regulations, or generally accepted procedures or guidelines. By using the Service, the User accepts the payment terms and undertakes to use only the payment methods available through the Service.

The Owner shall indicate in the Service the prices and other rental conditions concerning the rental of the Vehicle and the availability information of the Vehicle. There may be a booking calendar that indicates when it is possible to rent the Vehicle.

Registered Users may send a booking request for the Vehicle through the Service. The Renter assures and is responsible that he/she has the necessary opportunities and rights to rent the Vehicle of his/her choice. The Owner receives a message about the booking request as a text message to his/her mobile phone. The Owner must respond to the message received through the Service without delay and either accept or reject the booking request at his/her sole discretion. If the Owner rejects the booking request or does not respond to it within 24 hours of its arrival, the booking request shall lapse.

If the Owner accepts the booking request, a cover reservation equal to the amount of the rental price and any security deposit specified by the Owner will be made to the Renter’s bank or credit card provided. The Rental Agreement between the Owner and the Renter concerning the Vehicle will enter into force and the booking is confirmed when the Owner accepts the Renter’s booking request and the cover reservation for the Renter’s card has been successfully made. The Rental Agreement will then be sent by e-mail to both the Owner and the Renter and the Renter will be notified by text message that the booking has been confirmed. The Service Provider is not a party to the Rental Agreement and is in no way responsible for the performance of the Rental Agreement or the information provided on the Vehicle.

The Renter may wish to cancel the rental before the start of the booked rental period. If the Renter cancels the rental at least 24 hours before the start of the rental period, the rental price will not be charged and the cover reservation will be released. If the Renter cancels the rental less than 24 hours before the start of the rental period, a cancellation fee of thirty (30) percent of the agreed rental price will be charged. The rental price will be charged in full if the rental is not canceled before the start of the booked rental period.

If the Owner cancels the rental less than 24 hours before the start of the rental period or the rental is cancelled for a justified reason due to the Owner or the Vehicle, the Service Provider is entitled to charge the Owner twenty (20) percent of the agreed rental price.

The Owner and the Renter shall agree on the pick-up and return of the Vehicle without delay after the Rental Agreement is made. The contact information of the parties is stated in the Rental Agreement delivered to the parties. The Owner shall check the Renter's right to drive before handing over the Vehicle to the Renter.

The Renter shall carefully at the time of pick-up inspect the Vehicle and ensure that all deficiencies and damage to the Vehicle are reported in the description of the Vehicle maintained by the Owner. If the Renter fails to fulfill its inspection obligation, the responsibility for any damage and defect may pass to the Renter. The Owner is obliged to keep the description of the Vehicle up to date.

The Renter shall return the Vehicle as agreed in the Rental Agreement and in accordance with the terms and conditions of the Rental Agreement and notify the Owner of any damage that may have occurred during the rental and any events that may result in penalties. If the Renter wishes to make a complaint about the rental, he/she must contact the Owner and the Service Provider within 24 hours of the end of the rental.

The Owner shall inspect the Vehicle without delay after its return and notify the Renter and the Service Provider of any deficiencies or damage and any claims it may find within 24 hours at the latest. The Owner has the right to charge the Renter, in addition to the rental price, additional fees specified in the Rental Agreement, for example for refueling, cleaning or late return. Additional fees will be charged through the Service if a security deposit has been defined for them and a corresponding cover reservation has been made to the Renter’s bank or credit card.

The rental price and any additional fees will be charged from the Renter’s bank or credit card and any additional cover reservation will be released when the rental has ended, and the Owner has accepted the return of the Vehicle. Thereafter the rental price subtracted by the Service Provider’s service fee will be paid to the Owner within 30 days.

Payment service is provided by Stripe Payments Europe, Ltd. (hereinafter the “Payment Intermediary”) in cooperation with banks and credit institutions. The Payment Intermediary automatically forwards the contractual shares of the total price of the rental transaction charged to the Owner and the Service Provider. Payments to the Owner's account usually take place within 2-5 business days. In order to arrange payment intermediation, the Owner must register for the Payment Intermediary's service in accordance with the instructions provided in the service. The Payment Intermediary is licensed as a payment institution in the EEA by the Financial Supervisory Authority. All data transfer and money transactions are SSL secured. The Service Provider is not responsible for the transmission of payments and does not collect Users' payment card information.

3. Additional terms for the Owner

The Owner undertakes to describe the Vehicle as truthfully, accurately and sufficiently extensively. The Owner is responsible for ensuring that the information and material provided to the Service is correct, sufficient, accurate and up-to-date. The Owner undertakes to update the information provided to the Service so that it is accurate and up-to-date. The Owner shall prepare and maintain a list of equipment and defects for the Vehicle. At the beginning and end of each rental, the Owner must check the condition of the Vehicle, and notify the Renter and the Service Provider of any new defects. If the Owner fails to maintain or verify the lists, the Owner shall remain liable for damages and defects.

The Owner declares and is responsible for the fact that he/she or the company/association he/she represents has the necessary opportunities and rights to offer the Vehicle for rent. The Vehicle must have been inspected by the Finnish Transport Agency or an inspector authorized by the Finnish Transport Agency, and its traffic insurance and comprehensive insurance must be valid. The Owner should check the coverage of his/her own insurance for renting from his own insurance company. In addition, the Owner must always ensure the roadworthiness and safety of the Vehicle before renting.

The Owner must hand over the Vehicle to the Renter in good condition at the agreed time and place. In addition, the Owner is obliged to provide the Renter with sufficient guidance and instructions on the use of the Vehicle. The handover of the Vehicle to the Renter and the guidance shall take place before the beginning of the rental.

The Vehicle advertised by the Owner must comply with the laws and the regulations in force in Finland. In addition to the applicable regulations, the Service Provider may set other, separate additional requirements for Vehicle to be rented through the Service. The User may rent through the Service a car, van, motorhome, caravan or a trailer.

The Owner undertakes to respond to the inquiries through the Service without delay. If the Service Provider finds that the Owner does not comply with this rule, the Service Provider has the right to remove the Owner's advertisements from the Service without prior notice.

The Owner is responsible for the content of any rental terms and special conditions that may be set for his/her Vehicle, as well as for the pricing of the Vehicle. The Owner can freely price his/her Vehicle and change the pricing at any time. However, the changes do not apply to bookings that have already been confirmed. The Owner must always state the total price of the rental. The Owner is obliged to provide any information related to VAT correctly. The Service Provider is not responsible for the accuracy of the information provided by the Owner.

The Owner may specify a security deposit for his/her Vehicle. If an event occurs during the rental that damages the Vehicle or causes costs to the Owner, the security deposit may be used to cover any compensation.

The Owner has the right to remove his advertisement from the Service at any time. However, by removing the advertisement the Owner will not be released from its obligations under the already confirmed bookings.

The Owner shall pay the Service Provider a service fee of twenty (20) percent of the total price of the rental transaction. The service fee includes the amount of VAT in force at the time. The Service Provider's service fees are charged from the rental price before the charged rental price is paid to the Owner.

The Owner is responsible for paying his/her taxes and finding out the applicable taxation practices regarding his/her rental activities with respect to income tax, VAT and any other taxation. Further information on the taxation of private individuals can be found, for example, at https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/income/earned-income/sharing_economy/.

4. Rental Agreement

The Owner and the Renter shall make the Rental Agreement for the rental of the Vehicle electronically in the Service. The Rental Agreement is a separate agreement from the agreement formed by these Terms of Use. The Owner and the Renter shall be liable for their obligations under the Rental Agreement and for any breaches of the agreement towards each other. The Service Provider is not a party to the Rental Agreement and is in no way responsible for the performance of the Rental Agreement or the information provided about the Vehicle.

The Owner is responsible for defining the rental terms. Through the Service, the Owner is provided with ready-made general terms and conditions for the rental, on the basis of which the Owner can define the rental terms and the special terms and conditions concerning the rental of his/her Vehicle. The general terms and instructions related to the rental defined in the Service and in these Terms of Use shall supplement the Rental Agreement.

The Owner is responsible for the content of any rental terms and special conditions that may be set for rental of his/her Vehicle. The Owner may not impose any special terms on the rental that are inconsistent with these Terms of Use, any other instructions or rules, laws, regulations or generally accepted practices described in the Service.

The Renter undertakes to take proper care of the Vehicle during the rental period. The Renter shall bear the risk for the Vehicle during the rental period. The Renter must always follow the Owner's instructions regarding the use and return of the Vehicle. The Renter shall take care of and treat the Vehicle as if it were his or her own. The Renter may not hand over the Vehicle for transport by another person, unless otherwise agreed in the Rental Agreement.

The Vehicle may only be used in the usual way in accordance with Finnish law and regulations. The Vehicle may only be transported on official roads, and smoking and the transport of animals are prohibited, unless otherwise stated by the Owner in the rental conditions. The Vehicle must be locked when it is parked.

5. Rights and Responsibilities of the User

The Service Provider grants the User a limited right to use the Service and its content only in accordance with these Terms of Use, any special conditions and instructions provided separately in the Service. The license granted to the User in these Terms of Use is a non-exclusive and personal right which the Service Provider may revoke at any time. The Service Provider has the right to prohibit the User from using the Service if the User has acted in violation of these Terms of Use, any special conditions or instructions given separately in the Service, or laws or good manners. The User is obliged to compensate the Service Provider for damages caused by use of the Service contrary to these Terms of Use or the agreement or illegal use.

The Service contains material protected by copyright, trademark and other intellectual property rights. The entire Service as such forms a database and is protected by copyright in accordance with the Copyright Act in force in Finland. The User may use the protected material only for the purpose permitted by these Terms of Use. The User does not have the right to distribute, publish, copy, make available to the public or otherwise commercially utilize the material on the Service without the express written permission of the author, right holder and Service Provider.

The User may not use automated systems (including, but not limited to “robot”, “spider”, “scraper” and “offline reader” software) to make copies of the Service, portions of the Service or the content of the Service or make them available to the public without express prior written consent from the Service Provider.

If copying, publication, distribution or making available to the public is permitted by law in special cases, the User must always state the name of the author or other rights holder. The User may not transmit or distribute material protected by copyright, trademark or other intellectual property rights on the Service without the permission of the author or rights holder.

The User transfers to the Service Provider all current and future financial rights to the material submitted to the Service. The Service Provider has the right to transfer the above-mentioned rights and to modify the material contained in the Service at its own discretion. The User retains independent user rights to the material that he/she has provided to the Service.

The User undertakes not to send, transmit or store material on or through the Service that is contrary to good practice or the law, and not to incite another to engage in such activity. The User also agree not to post, transmit or store any material protected by copyright, trademark or other intellectual property rights on or through the Service unless you have the express permission of the rights holder. The Service Provider has the right to prevent the publication of unauthorized material on the Service or to remove such material from the Service. The User is responsible for any compensation claims and other claims made by rights holders or other third parties based on unauthorized material. The Service Provider has the right to block the use of the Service if there is a reasonable reason to suspect that the Service is being used for the distribution of unauthorized material or otherwise in violation of good manners or law.

The Service may also contain links to other websites. The User visits third party websites at his/her own risk.

CONTENT OF THE SERVICE AND RESPONSIBILITY OF THE SERVICE PROVIDER


The Service is a digital platform service for peer-to-peer vehicle rental, enabling easy and reliable car rental by acting as an intermediary between the car Owner and the Renter and providing a secure and transparent rental process. Instructions related to the use of the Service and a more detailed description of the Service can be found on the Service Provider's website at http://planbil.com. The Service is available at https://app.planbil.com.

The Service Provider is responsible for the availability and operation of the Service and for customer service related to the Service. The Service is provided as is and the Service Provider has the right to make changes and improvements to the Service that it deems necessary or useful without prior notice.

The Service Provider does its best to ensure that the Service is continuously available without interruptions. However, the Service Provider is not responsible for the uninterrupted, timely or error-free operation of the Service. The Service Provider is not responsible for technical faults, interruptions caused by maintenance or installation operations, or for any change or loss of information contained in the Service or other information, or for problems, disruptions or interruptions related to data transmission due to third parties.

The Service Provider has the right to suspend the Service due to modifications or renewal made for the Service or technical reason related to the Service, due to the renovation, installation or maintenance of the telecommunications network or other similar reason, or if required by law or other official regulations. The Service Provider limits the duration of the interruption to as short as possible. The suspension will be announced in advance, if possible. The User is not entitled to compensation for downtime. The Service Provider is not liable for damages caused to the User or third parties by the use of the Service or by malfunctions, technical defects, malicious software, links or interruptions occurring in the Service.

The Service Provider is not liable for any damages, accidents or crimes that occur during the rental period. The Service Provider shall not be liable for any direct or indirect damages, such as loss of revenue, loss of revenue or other similar damages, related to the Service, its use or the information or advertisements available through it.

The Service Provider is not responsible for what the Users do on the Service or otherwise. The Service Provider is not responsible for any payments not made by the Users, the agreements between the Users or their contents, the taxation of the Users or the insurance of the Vehicle. The User is solely responsible for any failure to comply with the obligations under these Terms of Use and their consequences.

The Service Provider is not responsible for the content or accuracy of the advertisements displayed on the Service. The Service Provider is not responsible for, for example, the accuracy of the user information, the information provided by Users in the Service or its correctness and legality, or whether the User has the legal capacity to offer or rent the Vehicle.

The Service Provider has the right to remove from the Service all material that is contrary to these Terms of Use, illegal, incorrect or harmful to the Service Provider, Users or a third party. The Service Provider may remove material from the Service if it involves legal ambiguities, offensive information or content that is inappropriate for the Service Provider's business.

Transfer of the payments
The Service Provider will provide the information regarding the rental transaction to the Payment Intermediary. Payments addressed to Users will be credited to each party on the basis of the information provided by the Service Provider. The User is aware of this and accepts that the Service Provider sends personal information about the User to the Payment Intermediary. The Payment Intermediary processes the User's personal data in accordance with data protection legislation and otherwise takes care of the implementation of privacy and data security in the processing of personal data. The Service Provider is not responsible for the transfer of payments or the operation of the Payment Intermediary. The Payment Intermediary is not responsible for any legal action between the Users or the User and the Service Provider. The Payment Intermediary shall not be liable in any way for the characteristics, functionality, error, delay or non-delivery of the Vehicle or failure to receive the Vehicle or the Service. All remarks, complaints and claims concerning the User's activities and the Vehicle must therefore be addressed directly to the relevant User or Service Provider.

PROCESSING OF PERSONAL DATA


The Service Provider has the right to process the User's personal data in accordance with the applicable data protection legislation as explained in more detail in the privacy policy on the Service Provider's website. The purpose of the processing of personal data is to provide and to maintain the Service and in order to implement the agreement on the use of the Service. The processing of personal data may also be carried out on the basis of the consent given by the User, the legitimate interest of the Service Provider or a statutory obligation.

Cookies
The Service uses cookies to ensure a better user experience. By using the Service, the User agrees to the storage of cookies on the User's device. The Service Provider has the right to monitor the User's online behavior within the Service and to utilize the obtained research results. However, surveys are always conducted in such a way that the results of no single User are tracked or published. The Service Provider may utilize the information provided by the User in marketing cooperation with third parties. However, the Service Provider will not disclose information provided by the User about itself to a third party without the User's express permission.

VALIDITY, TERMINATION AND TRANSFER OF TERMS


These Terms of Use are valid until further notice. These Terms of Use become binding on the User after the User has approved them upon registration or when the User uses the Service. The Service Provider has the right to unilaterally change these Terms of Use. The changes will take effect immediately. The Service Provider notifies the Users by e-mail only of material contract changes. By continuing to use the Service, the User accepts the amended Terms of Use and undertakes to comply with them.

In the event of force majeure, both the Service Provider and the User shall be released from their obligations under these Terms of Use to the extent that compliance with the obligations has been prevented and for the time until the force majeure is removed.

If the User no longer wishes to use the Service, the User may stop using the Service and terminate the agreement in accordance with these Terms of Use without notice period by notifying the Service Provider by e-mail. However, by termination of the agreement, the User is not released from the confirmed bookings or from the related obligations. If the User terminates the agreement, the Service Provider closes the User's username and removes from the Service any material stored by the User. Termination terminates the User's right to use the Service. Until the termination takes effect, the User is responsible for all responsibilities and obligations under these Terms of Use. The terms of applicable law and dispute resolution under these Terms of Use will survive any termination of the agreement.

The User has no right to transfer the right to use the Service or the agreement made about the Service to a third party without the written consent of the Service Provider. The Service Provider has the right to transfer the Service or its maintenance and the related responsibilities and obligations as well as the agreement on the Service to another company belonging to the same group or to a third party participating in the corporate transaction.

APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES


The agreement between the Service Provider and the User in accordance with these Terms of Use is governed by Finnish law, except for the provisions concerning the choice of law. Disputes related to the Service referred to in these Terms of Use and the agreements arising from the Service will be resolved primarily through negotiations between the parties. Failing this, the disputes will be finally settled by arbitration in accordance with the rules of the Central Chamber of Commerce's expedited arbitration procedure. The place of arbitration is Oulu and the language Finnish. However, the User with consumer status has the right to bring an action against the Service Provider in the general lower court of his/her domicile. The User with consumer status also has the right to request a ruling recommendation from the Consumer Disputes Board.